Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 26-05-2021.
Geldend van 26-05-2021 t/m 06-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 26-05-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-05-2021)

Opmerking

Bijlage 1 ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, te Den Haag.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-1999 Nieuwe-regeling 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241 DGG/J-98010334 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241
01-01-1999 Nieuwe-regeling 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241
rectificatie in
Stcrt. 1998, 250
DGG/J-98010334 02-12-1998 Stcrt. 1998, 241
Naar boven