Regelingen voorbehoud auteursrecht (Europese zijde euromunten)

Geldend van 05-12-1998 t/m heden

Regelingen voorbehoud auteursrecht (Europese zijde euromunten)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15b Auteurswet 1912,

Besluit:

Artikel 1

Met betrekking tot de ontwerpen van de gemeenschappelijke Europese zijde van de euromunten, als opgenomen in de bijlage bij deze regeling, maakt de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b Auteurswet 1912.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd op de afdeling Bibliotheek en Documentatie van het Ministerie van Financiën.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina