Regeling beperking toekenning nummers

Geldend van 01-12-2011 t/m heden

Regeling beperking toekenning nummers

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4.2, derde lid, en artikel 4.3, tweede lid, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Telecommunicatiewet;

 • b. informatienummer: nummer dat in een door de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 4.1 van de wet vastgesteld nummerplan is bestemd als nummer voor een informatiedienst;

 • c. kort informatienummer: informatienummer bestaande uit minder dan 11 cijfers;

 • d. geharmoniseerd nummer: nummer in een door de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 4.1 van de wet vastgesteld nummerplan dat voor dezelfde dienst en met dezelfde nummerlengte tegelijkertijd meerdere keren kan worden toegekend.

 • e. carrierselectienummer: nummer dat in een door de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 4.1 van de wet vastgesteld nummerplan is bestemd als nummer voor een carrierselectiedienst.

Artikel 2

De volgende nummers in een door de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 4.1 van de wet vastgesteld nummerplan kunnen slechts worden toegekend aan en gereserveerd worden voor de in artikel 4.2, eerste lid, onder a en b, van de wet genoemde categorieën aanbieders:

 • a. geografische nummers;

 • b. nummers voor mobiele telefonie;

 • c. nummers voor semafonie;

 • d. persoonlijke assistent-diensten;

 • e. nummers uit de 085-serie of uit de 091-serie;

 • f. nummers voor virtual private networks;

 • g. nummers voor telexdiensten;

 • h. nummers uit de 0970-serie.

Artikel 2a

De volgende nummers in een door de Minister van Economische Zaken op grond van artikel 4.1 van de wet vastgesteld nummerplan kunnen slechts worden toegekend aan en gereserveerd worden voor de in artikel 4.2, eerste lid, onder c, van de wet genoemde categorieën aanvragers:

 • a. nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen;

 • b. nummers voor toegang tot abonnee-informatiediensten uit de reeks 18 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten.

Artikel 3

 • 1 De toekenning van korte informatienummers, niet zijnde geharmoniseerde nummers, en viercijferige carrierselectienummers, kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien op grond van de aanvraag te verwachten is dat het voorgenomen gebruik daarvan niet binnen zes maanden wordt verwezenlijkt.

 • 2 De toekenning van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien op grond van de aanvraag te verwachten is dat het voorgenomen gebruik daarvan niet binnen negen maanden wordt verwezenlijkt.

 • 3 De toekenning van nummers uit de reeks 18 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien op grond van de aanvraag te verwachten is dat het voorgenomen gebruik daarvan niet binnen vijf maanden wordt verwezenlijkt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina