Regeling tarieven universele dienstverlening

[Regeling vervallen per 19-05-2005.]
Geraadpleegd op 03-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m 18-05-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-05-2005 Intrekking-regeling 10-05-2004 Stcrt. 2004, 92 WJZ4028595 07-05-2004 Stb. 2004, 207 Inwtr. 1
15-12-1998 Nieuwe-regeling 25-11-1998 Stcrt. 1998, 230 HDTP/98/3679/JWD 25-11-1998 Stcrt. 1998, 230

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 in werking treedt.1)
Naar boven