Regeling wijze van registratie arbeids- en rusttijden aan boord van luchtvaartuigen

Geldend van 01-12-1998 t/m heden

Regeling wijze van registratie arbeids- en rusttijden aan boord van luchtvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4.4:1 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. UTC:

Universal Time Coordinated;

b. LT:

Local Time;

c. FW:

vleugelvliegtuigen;

d. RW:

hefschroefvliegtuigen;

e. VWT:

vliegwerktijd.

Artikel 2

Het cockpitpersoneel op verkeersvluchten met uitzondering van rondvluchten registreert met betrekking tot zijn arbeids- en rusttijden de in de volgende tabel aangegeven gegevens:

Categorie vliegtuigen:

FW

RW

datum

x

x

aanmeldingstijd UTC

x

 

aanmeldingstijd LT

x

 

aanmeldingslokatie

x

x

afmeldingstijd UTC

x

 

afmeldingstijd LT

x

 

afmeldingslokatie

x

x

bemanningssamenstelling

x

 

anders dan hetminimum

   

vereiste

   

tijdstip van oproep tot

x

 

aanmelding in een

   

reservetijd in UTC

   

VWT en reservetijd indien

x

 

deze langer is dan de

   

norm in art 4.8:3 van het

   

Arbeidstijdenbesluit vervoer:

   

Voor zover dit kan leiden tot

x

 

een correctie van de VWT:

   

aantal landingen

x

 

grondtijd:

x

x

verzwarende omstandigheden:

x

x

Voor zover dit kan leiden

x

 

tot een correctie van

   

de maximale VWT:

   

grondtijd:

x

 

single pilot operaties:

x

 

aantal landingen dag/nacht:

x

 

aantal hoist cycles:

x

 

vliegtijd cargo-sling:

x

 

meldtijd LT in reservetijd:

x

 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina