Vaststelling aanvraagformulier t.b.v. willekeurige afschrijving voortbrengingskosten filmproducties

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-02-1999 t/m 10-06-2005

Vaststelling aanvraagformulier t.b.v. willekeurige afschrijving voortbrengingskosten filmproducties

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4: 4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 20 van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving;

Besluit:

[Vervallen per 11-06-2005]

Enig artikel

Het formulier voor het indienen van een verzoek om een verklaring als bedoeld in artikel 20 van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 1.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 20 november 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina