Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Arbeidstijden vervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 09-07-2006 t/m 31-12-2008

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Arbeidstijden vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 8.1, derde lid, van de Arbeidstijdenwet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina