Regeling werkmap

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 30-09-2011

Regeling werkmap

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.4:2, derde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2011]

Het model van de werkmap wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2011]

  • 1 De werkgever en de bestuurder vullen de werkmap in op de daarin aangegeven wijze. Indien de bestuurder werknemer is, gebruikt hij voor iedere werkgever afzonderlijk één werkmap tegelijk.

  • 2 De geldigheidsduur van de werkmap bedraagt 1 jaar.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-10-2011]

De werkgever houdt een registratie bij van de door hem uitgegeven en ingenomen werkmappen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2011]

  • 1 De werkmap wordt niet uitgegeven dan na goedkeuring door de Minister van Verkeer en Waterstaat van het door de uitgever aan hem voorgelegde ontwerp.

  • 2 De uitgever van de werkmap houdt een registratie bij van door hem uitgegeven werkmappen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Bijlage

[Vervallen per 01-10-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina