Besluit tegemoetkoming schade bij rampen

Geraadpleegd op 05-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2010.
Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BWTS
BWrzo
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0010000
Rechtsgebied Contracten, schade en aansprakelijkheid | Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Door Stb. 2010/256 is de citeertitel gewijzigd per 1 oktober 2010 (Stb. 2010/252).

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen alsmede inwerkingtreding Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
  2. Intrekkingsregeling BZK 2004
  3. Regeling tegemoetkoming schade bij dijkdoorbraak te Wilnis 2003
  4. Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas januari 2003

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen alsmede inwerkingtreding Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
    Artikel: 2
  2. Intrekkingsregeling BZK 2004

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 24-06-2010 Stb. 2010, 256 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Nieuwe-regeling 10-11-1998 Stb. 1998, 648 12-01-1999 Stb. 1999, 33
Naar boven