Centraal examen geschiedenis 2001

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 10-07-1999 t/m 30-12-2004

Centraal examen geschiedenis 2001

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

 • de artikelen 1 en 2 juncto de bijlagen 1 en 2 van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken,

 • artikel 1 juncto de bijlagen A en B van de Regeling examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vwo-havo-mavo-lbo,

 • artikel 2 juncto bijlage 2 van de Regeling examenprogramma's algemene eindexamenvakken vbo en mavo, en

 • artikel 2 juncto bijlage 2 van de Regeling examenprogramma's staatsexamens mavo;

Besluit:

Artikel 1. Thema's centraal examen geschiedenis vwo en havo (nieuwe stijl) examenjaar 2001

[Vervallen per 31-12-2004]

De thema's behorend bij twee subdomeinen uit de domeinen B tot en met G in het centraal examen geschiedenis vwo en havo (‘nieuwe stijl’) in 2001 zijn:

 • a. Duitsland en Europa, 1945-2000

  (domein E: Oorlog en vrede, subdomein: Internationale betrekkingen en oorlogvoering);

 • b. Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding

  (domein F: Ontmoetingen tussen culturen, subdomein: Contacten tussen westerse en ‘niet-westerse’ samenleving en).

Artikel 2. Onderwerpen centraal (schriftelijk) examen geschiedenis en staatsinrichting vwo en havo (oude stijl) examenjaar 2001

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen vwo en havo (‘oude stijl’) in 2001 zijn:

 • a. Duitsland en Europa, 1945-2000;

 • b. Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding.

Artikel 3. Onderwerpen centraal (schriftelijk) examen geschiedenis en staatsinrichting mavo en vbo examenjaar 2001

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen mavo en vbo in 2001 zijn:

 • a. Duitsland en Europa, 1945-2000;

 • b. Nederland en Nederlands-Indië: van de 17e eeuw tot nu.

Artikel 4. Stofomschrijving Duitsland en Europa, 1945-2000

[Vervallen per 31-12-2004]

De stofomschrijving voor het thema/onderwerp Duitsland en Europa, 1945-2000 is opgenomen als bijlage bij de Regeling thema's centraal examen geschiedenis havo (profielen) 2000 en stofomschrijving ‘oude stijl’ 2000 van 26 juni 1998, Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 17a.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 1998.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Centraal examen geschiedenis 2001.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina