Centraal examen aardrijkskunde 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 21-11-1998 t/m 30-12-2004

Centraal examen aardrijkskunde 2000

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 4 juncto bijlage 4 van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken,

 • artikel 1 juncto de bijlagen 1a, 1b, 2a en 2b van de Regeling examenprogramma's aardrijkskunde vwo en havo, in samenhang met artikel VI onderdeel F, eerste lid, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 (profielen voortgezet onderwijs),

 • artikel 2 juncto bijlage 3 van de Regeling examenprogramma's algemene eindexamenvakken vbo en mavo, en

 • artikel 2 juncto bijlage 3 van de Regeling examenprogramma's staatsexamens mavo;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing domeinen centraal examen aardrijkskunde havo examenjaar 2000 (nieuwe stijl)

[Vervallen per 31-12-2004]

De twee domeinen die in het examenjaar 2000 uit de domeinen B tot en met E worden geëxamineerd zijn:

 • a. Migratie en vervoer

 • b. Politiek en ruimte

Artikel 2. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde vwo examenjaar 2000

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen vwo in het examenjaar 2000 zijn:

 • A. (sociale geografie van het Koninkrijk der Nederlanden)

  • A1. Het Nederlandse landschap - Duinlandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

  • A2. Het Nederlandse landschap - Krijt- l'sslandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

  • A3. Bevolkingsgeografie (circulaire VO/AV 87-04 van 9 juli 1987)

  • A4. Milieugeografie van Nederland: Nederland en de internationale milieuproblemen ( bijlage 1 bij regeling VO/BOB 94024743 van 7 juni 1994, Uitleg OCenW-Regelingen 1994, 17a)

  • A5. De Nederlander en de milieugebruiksruimte ( bijlage 2 bij regeling VO/BOB 94024743 van 7 juni 1994, Uitleg OCenW-Regelingen 1994, 17a)

 • B. (de overige onderwerpen)

  • B1. Marokko (bijlage III bij regeling VO/AV/BE-894375 van 16 april 1989, Uitleg OenW-Regelingen 1989, 11)

  • B2. Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de Wereld ( bijlage bij regeling VO/BOB-96006607 van 13 maart 1996, Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 10a).

Artikel 3. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde havo (oude stijl) examenjaar 2000

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen havo in het examenjaar 2000 zijn:

 • A.

  • A1. Het Nederlandse landschap - Duinlandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985) A2. Het Nederlandse landschap - Krijt-l'sslandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985) A3/4. Migratie en vervoer (nieuwe stijl)

 • B. Frankrijk ( Regeling VO/AVV/OB/VOII-90029415 van 14 mei 1990, Uitleg OenW-Regelingen 1990, 15).

Artikel 4. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde mavo en vbo-C/D examenjaar 2000

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen aardrijkskunde mavo en vbo-C/D in het examenjaar 2000 zijn:

 • I. Spanje ( bijlage bij regeling VO/BOB-93016313 van 7 mei 1993, Uitleg OenW-Regelingen 1993, 14)

 • II. De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen ( bijlage bij regeling VO/BOB-95012184 van 16 juni 1995, Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 18).

Artikel 5. Intrekking regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

De regeling 'Aanwijzing domeinen centraal examen aardrijkskunde (profielen) 2000 en onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1999-2000' met kenmerk VO/BOB-1998/25978 van 26 juni 1998 (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 17a) wordt ingetrokken.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Centraal examen aardrijkskunde 2000

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina