Aanwijzing domeinenen centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 21-11-1998 t/m 30-12-2004

Aanwijzing domeinenen centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000

De Staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op bijlage 6 van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken,

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing domeinen centraal examen maatschappijleer havo examenjaar 2000

[Vervallen per 31-12-2004]

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2000 uit de domeinen C tot en met H worden geëxamineerd, zijn:

  • a. Keuzedomein D:

    Multiculturele samenleving

  • b. Keuzedomein E:

    Mens en werk

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Aanwijzing domeinen centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina