Vaststelling uitkeringen aan provincies voor de jaren 1995 en 1996

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-01-2005

Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 1998, nrs. FO98/U53054 en fip 98/791 N, tot vaststelling voor elk van de provincies van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de uitkering in verband met de herziening van het wegenbeheer uit het Provinciefonds voor het uitkeringsjaar 1996

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op hoofdstuk XVI van de Provinciewet en de daarop gebaseerde regelingen en artikel 13 van de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds (Stb. 1997, 526);

Gezien de publicatie ’Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1996’ van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS);

Overwegende, dat de verplichting ter zake van de uitkeringen uit het Provinciefonds voor het jaar 1996 aan de gezamenlijke provincies, bedoeld in artikel 238, artikel 247 en artikel 249 van de Provinciewet, is vastgesteld op respectievelijk f 843,8 miljoen, f 194,8 miljoen en f 696,9 miljoen (Wet van 19 november 1997 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1996, Stb. 1998, 11);

Besluiten:

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 oktober 1998

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

's-Gravenhage, 23 oktober 1998
De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Vermeend

Bijlage 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Verdeling algemene uitkering 1996

 

Fysieke gegevens 1

         
 

Aantal inwoners

Ha. land en binnenwater

Ha. buiten- water

Km. vaar- wegen

Bedragen per eenheid

Groningen

558.113

240.723

55.987

12,6

per inwoner

32,07

Friesland

612.028

354.113

219.962

24,0

vast bedrag :

 

Drenthe

457.316

268.049

0

8,7

-Flevoland

26.701.075,00

Overijssel

1.053.966

342.006

0

5,9

- overige provincies

42.684.895,00

Gelderland

1.876.299

514.337

0

0,0

per ha land en binnenwater

48,02

Utrecht

1.070.585

143.424

0

6,4

per ha buitenwater

12,37

Noord-Holland

2.468.432

284.938

120.971

20,9

per km vaarweg

572.367,00

Zuid-Holland

3.332.860

327.236

17.339

28,5

   

Zeeland

367.354

274.200

18.991

0,0

   

Noord-Brabant

2.290.424

508.184

0

0,0

Uitkeringspercentage

113,8421

Limburg

1.133.669

220.929

0

0,0

   

Flevoland

272.843

156.416

84.813

0,0

Aftrekpost capaciteit MRB

zie tabel

             

Totaal

15.493.889

3.634.555

518.063

107,0

   
 

Bedragen

               
 

Inwoners

Land en binnenwater

Buiten- water

Vaarwegen

Vast bedrag

Uitkeringsbasis

Algemene uitkering

Aftrekpost capaciteit motorrijtuigenbelasting 2

Netto algemene uitkering

Groningen

17.898.683

11.559.518

692.559

7.211.824

42.684.895

80.047.479

91.127.731

19.264.082

71.863.649

Friesland

19.627.737

17.004.506

2.720.929

13.736.808

42.684.895

95.774.875

109.032.128

20.411.345

88.620.783

Drenthe

14.666.124

12.871.712

0

4.979.592

42.684.895

75.202.323

85.611.903

17.395.293

68.216.610

Overijssel

33.800.689

16.423.128

0

3.376.965

42.684.895

96.285.677

109.613.636

37.241.041

72.372.595

Gelderland

60.172.908

24.698.462

0

0

42.684.895

127.556.265

145.212.730

68.681.433

76.531.297

Utrecht

34.333.660

6.887.220

0

3.663.148

42.684.895

87.568.923

99.690.300

40.329.832

59.360.468

Noord-Holland

79.162.614

13.682.722

1.496.411

11.962.470

42.684.895

148.989.112

169.612.333

86.877.224

82.735.109

Zuid-Holland

106.884.820

15.713.872

214.483

16.312.459

42.684.895

181.810.529

206.976.924

117.116.799

89.860.125

Zeeland

11.781.042

13.167.084

234.918

0

42.684.895

67.867.939

77.262.286

14.380.137

62.882.149

Noord-Brabant

73.453.897

24.402.995

0

0

42.684.895

140.541.787

159.995.721

90.362.950

69.632.771

Limburg

36.356.764

10.609.010

0

0

42.684.895

89.650.669

102.060.204

42.311.967

59.748.237

Flevoland

8.750.075

7.511.096

1.049.136

0

26.701.075

44.011.382

50.103.481

8.127.896

41.975.585

                   

Totaal

496.889.013

174.531.325

6.408.436

61.243.266

496.234.920

1.235.306.960

1.406.299.377

562.499.999

843.799.378

Bijlage 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Verdeling integratie-uitkeringen 1996

 

integratie-uitkering DI/FUN

integratie-uitkering rivierdijkversterking/ hoofdwaterkeringen

Totaal integratie- uitkeringen

Groningen

4.750.015

994.670

5.744.685

Friesland

5.376.973

985.910

6.362.883

Drenthe

4.266.820

0

4.266.820

Overijssel

7.376.929

25.023.827

32.400.756

Gelderland

9.365.012

33.070.364

42.435.376

Utrecht

5.656.311

1.441.080

7.097.391

Noord-Holland

8.272.108

2.839.015

11.111.123

Zuid-Holland

14.923.906

30.097.596

45.021.502

Zeeland

3.671.851

3.999.930

7.671.781

Noord-Brabant

10.489.849

10.764.438

21.254.287

Limburg

7.673.652

0

7.673.652

Flevoland

2.076.574

1.683.170

3.759.744

       

Totaal

83.900.000

110.900.000

194.800.000

Bijlage 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Wegenuitkering 1996

 

Sleutel 1996

Vast deel 1996

Sleutel 2008

Som aandeel alg. mutaties vanaf 1993

Totaal wegenuitkering

Groningen

31.711

34.040.902

33.949

938.707

34.979.609

Friesland

35.797

38.427.113

39.443

1.090.619

39.517.732

Drenthe

21.800

23.401.711

25.656

709.401

24.111.112

Overijssel

49.771

53.427.825

47.321

1.308.449

54.736.274

Gelderland

92.130

98.899.069

101.328

2.801.770

101.700.839

Utrecht

39.903

42.834.793

37.784

1.044.746

43.879.539

Noord-Holland

72.628

77.964.198

71.422

1.974.854

79.939.052

Zuid-Holland

97.903

105.096.228

88.941

2.459.263

107.555.491

Zeeland

29.565

31.737.229

30.062

831.229

32.568.458

Noord-Brabant

92.493

99.288.739

80.959

2.238.557

101.527.296

Limburg

48.217

51.759.648

50.742

1.403.042

53.162.690

Flevoland

20.981

22.522.537

25.293

699.364

23.221.901

           

Totaal

632.899

679.399.992

632.900

17.500.001

696.899.993

  1. Gegevens over inwoners, hectaren land, binnenwater en buitenwater ontleend aan de CBS-publicatie ’bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1996’. Buitenwater Zeeland: buitenwater - [274.200 - (land + binnenwater)] = 99.765 - [274.200 - (179.195 + 14.231)] = 18.991 ha.

    ^ [1]
  2. Verdeling op basis van gegevens over opbrengsten aan provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting over het kalenderjaar 1994.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina