Regeling geprivilegieerde post gedetineerden

Geraadpleegd op 24-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1999.
Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 715636/98/DJI
Identificatienummer BWBR0009955
Rechtsgebied Strafrecht | Penitentiair recht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-1999

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-1999 Nieuwe-regeling 20-10-1998 Stcrt. 1998, 211 715636/98/DJI 20-10-1998 Stcrt. 1998, 211
Naar boven