Telecommunicatiewet

Geldend van 11-07-2020 t/m 30-09-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingTw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009950
RechtsgebiedInformatierecht | Telecomrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 4. Aanwijzing ambtelijke testinstelling
 5. Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2017–2019
 6. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 7. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 8. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 9. Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit
 10. Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur
 11. Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
 12. Besluit 1-1-2 alarmcentrales
 13. Besluit aanwijzing elektronisch communicatienetwerk voor vitale overheidstaken
 14. Besluit aanwijzing KPN als verzorger bemiddelingsdienst
 15. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
 16. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet en eidas-verordening Autoriteit Persoonsgegevens
 17. Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
 18. Besluit alternatieve verdeling nummers
 19. Besluit bekendmaking veiling kavels B05 en B36
 20. Besluit bekendmaking veiling kavels B05, B28, B29 en B34
 21. Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31
 22. Besluit bekendmaking veiling kavels B30, B32 en B33
 23. Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4
 24. Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz
 25. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van twee vergunningen voor frequentieruimte t.b.v. digitale omroep
 26. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 2,6 GHz-band
 27. Besluit bel-me-niet-register
 28. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
 29. Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie
 30. Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening
 31. Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten
 32. Besluit eindapparaten
 33. Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016
 34. Besluit interoperabiliteit
 35. Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995
 36. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur
 37. Besluit nummerportabiliteit
 38. Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet
 39. Besluit radioapparaten 2016
 40. Besluit technische hulpmiddelen strafvordering
 41. Besluit tijdelijk voor toekenning beschikbaar stellen van nummer 14020
 42. Besluit tijdelijke mogelijkheid tot toekenning van een IMSI-nummer voor GSM-R
 43. Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers
 44. Besluit tijdelijke toekenning internationale signaleringspuntcodes
 45. Besluit tijdelijke toekenning van nummers voor mobiele telefonie
 46. Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen
 47. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
 48. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III
 49. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 50. Besluit vaststelling bestemming radio-frequenties voor DCS 1800 en GSM
 51. Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie
 52. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
 53. Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
 54. Besluit vertrouwensdiensten
 55. Besluit voorwaardelijke toegang
 56. Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (3,5 GHz-band)
 57. Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (verlengings- en digitaliseringsbeleid commerciële radio)
 58. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 59. Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020
 60. Frequentiebesluit 2013
 61. Nationaal Frequentieplan 2014
 62. Nummerplan internationale signaleringspuntcodes
 63. Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten
 64. Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten
 65. Nummerplan telexdiensten
 66. Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes
 67. Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)
 68. Ondernemersregeling zendinrichtingen
 69. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
 70. Regeling alarmeringsdienst NL-Alert
 71. Regeling bedrag verlenging vergunningen 2.100 MHz 2015
 72. Regeling behoefte-onderbouwingsplan
 73. Regeling beperking toekenning nummers
 74. Regeling breedbeeldtelevisiediensten en normen digitale consumentenapparaten
 75. Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen
 76. Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013
 77. Regeling elektromagnetische compatibiliteit 2016
 78. Regeling extra vergunningen publieke mediadienst
 79. Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
 80. Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015
 81. Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T
 82. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
 83. Regeling radioapparaten 2016
 84. Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels
 85. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 86. Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst
 87. Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 88. Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2017
 89. Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011
 90. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011
 91. Regeling vertrouwensdiensten
 92. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
 93. Regeling vrijstelling machtiging zendinrichtingen niet-ingezetenen
 94. Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep
 95. Uitgiftebeleid geografische nummers
 96. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD
 97. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD
 98. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie
 99. Wijzigingsbesluit Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (beschikbaar stellen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen)
 100. Wijzigingsregeling Regeling beperking toekenning nummers, enz. (invoering nummers voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)
 2. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 3. Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap
 4. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 5. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 6. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
 7. Boetebeleidsregel ACM 2014
 8. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 7.9
 2. Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2017–2019
  Artikel: 1
 5. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 1
 7. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels informatieplicht voor aanbieders over internetveiligheid (artikel 11.3 tweede lid van de Telecommunicatiewet)
  Circulaired.divisie: 3.3
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregels lotingreglement
  Artikel: 5
 13. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  Artikel: 1
 15. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 1
 16. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
  Artikel: 1
 17. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet en eidas-verordening Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 1
 18. Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
  Artikel: 1
 19. Besluit alternatieve verdeling nummers
  Artikel: 1
 20. Besluit bekendmaking veiling kavels B30, B32 en B33
  Bijlagen: 4, 5
 21. Besluit bel-me-niet-register
  Artikelen: 1, 11
 22. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 23. Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 24. Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten
  Artikel: 1
 25. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 4
 26. Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016
  Artikelen: 1, 23
 27. Besluit interoperabiliteit
  Artikel: 1
 28. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 3
 29. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur
  Artikel: 1
 30. Besluit nummerportabiliteit
  Artikel: 1
 31. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikelen: 3.3, 3.5
 32. Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet
  Artikel: 1
 33. Besluit radioapparaten 2016
  Artikel: 1
 34. Besluit tot uitgifte frequenties voor gebruik niet-landelijke commerciële radio-omroep en middengolf
  Tekst: tekst
 35. Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen
  Structuurtekst: structuurtekst
 36. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III
  Structuurtekst: structuurtekst
 37. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Artikel: 1.1
 38. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 39. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 40. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
  Artikelen: 1, 2
 41. Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 42. Besluit vertrouwensdiensten
  Artikelen: 1, 3
 43. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Artikel: 2.6
  Bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014
 44. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 45. Examenregeling frequentiegebruik 2008
  Bijlagen: 3, 4, 5
 46. Frequentiebesluit 2013
  Artikelen: 1, 6a
 47. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 12o
 48. Mediawet 2008
  Artikelen: 2.21, 2.60m
 49. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 50. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 51. Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten
  Artikel: 1
 52. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3a
 53. Regeling aanvullende bepaling doorberekening kosten ACM in 2014
  Artikel: 1
 54. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 55. Regeling bedrag verlenging vergunningen 2.100 MHz 2015
  Artikel: 1
 56. Regeling behoefte-onderbouwingsplan
  Artikel: 1
 57. Regeling beperking toekenning nummers
  Artikel: 1
 58. Regeling doorberekening kosten ACM
  Artikel: 7a
  Bijlage: 1
 59. Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013
  Artikel: 1
 60. Regeling extra vergunningen publieke mediadienst
  Artikel: 1
 61. Regeling instelling Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio
  Artikel: 2
 62. Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T
  Artikel: 1
 63. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
  Artikel: 1
 64. Regeling radioapparaten 2016
  Artikel: 18
 65. Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels
  Artikel: 1
 66. Regeling storingsmeldingen
  Artikel: 4
 67. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011
  Artikel: 3
 68. Regeling veilingprocedure en lotingprocedure nummers
  Artikel: 3
 69. Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007
  Artikel: 1
 70. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 71. Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep
  Artikelen: 1, 6
 72. Uitgiftebeleid nummers
  Teksten: tekst, tekst
 73. Veegwet EZ 2005
 74. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 75. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD
  Artikel: 1
 76. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD
  Artikel: 1
 77. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie
  Artikel: 1
 78. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 79. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: VII
 80. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Bijlage: BIJ DE WET BESTUURSRECHTSPRAAK BEDRIJFSORGANISATIE
 81. Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
 82. Wet elektronische handtekeningen
 83. Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002
  Artikelen: XI, XX
 84. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 85. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 56
 86. Wet telecommunicatievoorzieningen BES
  Artikel: 44b
 87. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 13:3a
 88. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 126zg
 89. Wijzigingswet Mediawet 2008 (verspreiding televisie- en radioprogrammakanalen, en vaststelling minimale omvang standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen)
  Artikel: III
 90. Wijzigingswet Postwet 2009 (modernisering UPD)
  Artikel: III
 91. Wijzigingswet Telecommunicatiewet (implementatie herziene telecommunicatierichtlijnen)
  Artikel: VIa
 92. Wijzigingswet Telecommunicatiewet (implementatie richtlijn 2004/108/EG)
 93. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
Terug naar begin van de pagina