Telecommunicatiewet

Geldend van 11-07-2020 t/m 30-09-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.13

Informatie geldend op 11-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bekendmaking veiling kavels B05 en B36
  Bijlagen: 1, 2, 3
 2. Besluit bekendmaking veiling kavels B05, B28, B29 en B34
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 3. Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 4. Besluit bekendmaking veiling kavels B30, B32 en B33
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5
 5. Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4
  Bijlagen: 1, 2, 3
 6. Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 7. Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart
  Artikelen: 11, 23
 8. Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet
  Artikel: 10
 9. Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen
  Bijlage: Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep
 10. Frequentiebesluit 2013
  Artikel: 1
 11. Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016
  Bijlage: 2
 12. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
  Bijlagen: II, III
 13. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
  Bijlagen: II, III
 14. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz
  Bijlage: II
 15. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4
  Bijlagen: II, III
 16. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
  Bijlage: II
 17. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Bijlagen: 3, 6
 18. Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017
  Bijlage: 2
 19. Regeling vluchtuitvoering
  Artikel: 5
 20. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 21. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 3.12, 3.20
 22. Wet luchtvaart
  Artikel: 2.1
 23. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina