Telecommunicatiewet

Geldend van 11-07-2020 t/m 30-09-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3

Informatie geldend op 11-07-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
  Artikelen: 1, 2
 3. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van twee vergunningen voor frequentieruimte t.b.v. digitale omroep
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 4. Besluit tot uitgifte frequenties voor gebruik niet-landelijke commerciële radio-omroep en middengolf
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 5. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 6. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III
  Paragraaf: 4
 7. Besluit vaststelling twee vergunningen voor digitale omroep zoals na procedure van veiling worden verleend
  Bijlagen: A, B
 8. Besluit verlengbaarheid vergunningen 2.100 MHz 2014
  Bijlagen: A, B, C, D, E, F
 9. Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016
  Bijlage: 1
 10. Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
  Artikel: 9
 11. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 12. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 5
 13. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
  Bijlage: II
 14. Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011
  Bijlage: Model voor een bankgarantie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011
 15. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011
  Bijlage: Model voor een bankgarantie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel a7 2011
 16. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 5
 17. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 20.2, 20.2a, 20.3
 18. Veegwet EZ 2005
  Artikel: XXIV
Terug naar begin van de pagina