Telecommunicatiewet

Geldend van 11-07-2020 t/m 30-09-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 11-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 2.23
 2. Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel netneutraliteit
  Artikel: 2
 5. Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
  Bijlage: Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 7. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
  Bijlage: Beleidsregels reclame commerciele media-instellingen 2012
 8. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  Artikel: 1
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Warenwetbesluit algemene productveiligheid
  Artikel: 1
 10. Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken
  Artikel: 1
 11. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Artikel: 3.5
 12. Besluit vorderen gegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 13. Circulaire toepassing Herzieningswet Kadasterwet I
  Tekst: tekst
 14. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
  Artikel: 20a
 15. Kadasterregeling 1994
  Artikel: 1
 16. Mediawet 2008
  Artikel: 1.1
 17. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 18. Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  Artikel: 4
 19. Regeling marifooninstallaties
  Artikel: 1
 20. Regeling radarinstallaties en bochtaanwijzers 1995
  Artikel: 1
 21. Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Artikel: 3.3
 22. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 23. Subsidieregeling breedband Kenniswijk
  Artikelen: 3, 7
 24. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
  Artikel: 1
 25. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 6a.1, 11.9, 20.15a, 20.5
 26. Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
  Artikel: 1
 27. Warenwetbesluit algemene productveiligheid
  Artikel: 2b
 28. Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  Artikelen: 1, 41a
 29. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 46
 30. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
  Artikel: XI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina