Telecommunicatiewet

Geldend van 11-03-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingTw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009950
RechtsgebiedInformatierecht | Telecomrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanwijzing ambtelijke testinstelling
 4. Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012–2016
 5. Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit
 6. Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur
 7. Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
 8. Besluit 1-1-2 alarmcentrales
 9. Besluit aanwijzing elektronisch communicatienetwerk voor vitale overheidstaken
 10. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
 11. Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert
 12. Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
 13. Besluit alternatieve verdeling nummers
 14. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van twee vergunningen voor frequentieruimte t.b.v. digitale omroep
 15. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 2,6 GHz-band
 16. Besluit bel-me-niet-register
 17. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
 18. Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie
 19. Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening
 20. Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten
 21. Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007
 22. Besluit elektronische handtekeningen
 23. Besluit interoperabiliteit
 24. Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995
 25. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken
 26. Besluit nummerportabiliteit
 27. Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet
 28. Besluit randapparaten en radioapparaten 2007
 29. Besluit technische hulpmiddelen strafvordering
 30. Besluit tijdelijk voor toekenning beschikbaar stellen van nummer 14020
 31. Besluit tijdelijke mogelijkheid tot toekenning van een IMSI-nummer voor GSM-R
 32. Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers
 33. Besluit tijdelijke toekenning internationale signaleringspuntcodes
 34. Besluit tijdelijke toekenning van nummers voor mobiele telefonie
 35. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
 36. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III
 37. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 38. Besluit vaststelling bestemming radio-frequenties voor DCS 1800 en GSM
 39. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
 40. Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
 41. Besluit voorwaardelijke toegang
 42. Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (3,5 GHz-band)
 43. Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (verlengings- en digitaliseringsbeleid commerciële radio)
 44. Frequentiebesluit 2013
 45. Nationaal Frequentieplan 2014
 46. Nummerplan internationale signaleringspuntcodes
 47. Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten
 48. Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten
 49. Nummerplan telexdiensten
 50. Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes
 51. Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)
 52. Ondernemersregeling zendinrichtingen
 53. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
 54. Regeling behoefte-onderbouwingsplan
 55. Regeling beperking toekenning nummers
 56. Regeling breedbeeldtelevisiediensten en normen digitale consumentenapparaten
 57. Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013
 58. Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
 59. Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015
 60. Regeling gegevensverstrekking ACM
 61. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
 62. Regeling handelsreclame
 63. Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T
 64. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
 65. Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels
 66. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 67. Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst
 68. Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 69. Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011
 70. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011
 71. Regeling vertrouwenslijst
 72. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
 73. Regeling vrijstelling machtiging zendinrichtingen niet-ingezetenen
 74. Uitgiftebeleid geografische nummers
 75. Uitvoeringsregeling randapparatuur
 76. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD
 77. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD
 78. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie
 79. Wijzigingsbesluit Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (beschikbaar stellen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen)
 80. Wijzigingsregeling Regeling beperking toekenning nummers, enz. (invoering nummers voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (Hoofdstukken 3 en 10)
 2. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 3. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 4. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 5. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
 6. Boetebeleidsregel ACM 2014
 7. Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (Hoofdstukken 3 en 10)
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012–2016
  Artikel: 1
 4. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 1
 6. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels informatieplicht voor aanbieders over internetveiligheid (artikel 11.3 tweede lid van de Telecommunicatiewet)
  Circulaired.divisie: 3.3
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregels invulling wijziging Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels lotingreglement
  Artikel: 5
 12. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
  Bijlage: Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
 14. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  Artikel: 1
 15. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 1
 16. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
  Artikel: 1
 17. Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
  Artikel: 1
 18. Besluit alternatieve verdeling nummers
  Artikel: 1
 19. Besluit bel-me-niet-register
  Artikelen: 1, 11
 20. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 21. Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 22. Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten
  Artikel: 1
 23. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 4
 24. Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007
  Artikel: 1
 25. Besluit elektronische handtekeningen
  Artikelen: 1, 2, 4
 26. Besluit interoperabiliteit
  Artikel: 1
 27. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken
  Artikel: 1
 28. Besluit nummerportabiliteit
  Artikel: 1
 29. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikelen: 3.3, 3.5
 30. Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet
  Artikel: 1
 31. Besluit randapparaten en radioapparaten 2007
  Artikel: 1
 32. Besluit tot uitgifte frequenties voor gebruik niet-landelijke commerciële radio-omroep en middengolf
  Tekst: tekst
 33. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III
  Structuurtekst: structuurtekst
 34. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Artikel: 1.1
 35. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 37. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken)
  Bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 38. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
  Artikelen: 1, 2
 39. Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 40. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Artikel: 2.6
  Bijlage: 2
 41. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 42. Examenregeling frequentiegebruik 2008
  Bijlagen: 3, 4, 5
 43. Frequentiebesluit 2013
  Artikel: 1
 44. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 12o
 45. Mediawet 2008
  Artikel: 2.21
 46. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 47. Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten
  Artikel: 1
 48. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikelen: 1, 41
 49. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3a
 50. Regeling aanvullende bepaling doorberekening kosten ACM in 2014
  Artikel: 1
 51. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 52. Regeling behoefte-onderbouwingsplan
  Artikel: 1
 53. Regeling beperking toekenning nummers
  Artikel: 1
 54. Regeling doorberekening kosten ACM
  Bijlage: 2
 55. Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013
  Artikel: 1
 56. Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T
  Artikel: 1
 57. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
  Artikel: 1
 58. Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels
  Artikel: 1
 59. Regeling storingsmeldingen
  Artikel: 4
 60. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011
  Artikel: 3
 61. Regeling veilingprocedure en lotingprocedure nummers
  Artikel: 3
 62. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2015
  Artikelen: 1, 9, 10
 63. Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007
  Artikel: 1
 64. Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 65. Uitgiftebeleid nummers
  Teksten: tekst, tekst
 66. Veegwet EZ 2005
 67. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 68. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD
  Artikel: 1
 69. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD
  Artikel: 1
 70. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie
  Artikel: 1
 71. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 72. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: VII
 73. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Bijlage: BIJ DE WET BESTUURSRECHTSPRAAK BEDRIJFSORGANISATIE
 74. Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
 75. Wet elektronische handtekeningen
 76. Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002
  Artikelen: XI, XX
 77. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikelen: 28, 29
 78. Wet telecommunicatievoorzieningen BES
  Artikel: 44b
 79. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 126zg
 80. Wijzigingswet Mediawet 2008 (verspreiding televisie- en radioprogrammakanalen, en vaststelling minimale omvang standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen)
  Artikel: III
 81. Wijzigingswet Postwet 2009 (modernisering UPD)
  Artikel: III
 82. Wijzigingswet Telecommunicatiewet (implementatie herziene telecommunicatierichtlijnen)
  Artikel: VIa
 83. Wijzigingswet Telecommunicatiewet (implementatie richtlijn 2004/108/EG)
Terug naar begin van de pagina