Telecommunicatiewet

Geldend van 25-01-2014 t/m 31-07-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingTw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009950
RechtsgebiedInformatierecht | Telecomrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanwijzing ambtelijke testinstelling
 4. Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012–2016
 5. Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit
 6. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM
 7. Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur
 8. Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
 9. Besluit 1-1-2 alarmcentrales
 10. Besluit aanwijzing elektronisch communicatienetwerk voor vitale overheidstaken
 11. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 12. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
 13. Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
 14. Besluit alternatieve verdeling nummers
 15. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van twee vergunningen voor frequentieruimte t.b.v. digitale omroep
 16. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 2,6 GHz-band
 17. Besluit bel-me-niet-register
 18. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
 19. Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie
 20. Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening
 21. Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten
 22. Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007
 23. Besluit elektronische handtekeningen
 24. Besluit interoperabiliteit
 25. Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995
 26. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken
 27. Besluit nummerportabiliteit
 28. Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet
 29. Besluit randapparaten en radioapparaten 2007
 30. Besluit technische hulpmiddelen strafvordering
 31. Besluit tijdelijk voor toekenning beschikbaar stellen van nummer 14020
 32. Besluit tijdelijke mogelijkheid tot toekenning van een IMSI-nummer voor GSM-R
 33. Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers
 34. Besluit tijdelijke toekenning internationale signaleringspuntcodes
 35. Besluit tijdelijke toekenning van nummers voor mobiele telefonie
 36. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
 37. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III
 38. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 39. Besluit vaststelling bestemming radio-frequenties voor DCS 1800 en GSM
 40. Besluit vergoedingen Postwet
 41. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
 42. Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
 43. Besluit voorwaardelijke toegang
 44. Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (3,5 GHz-band)
 45. Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (verlengings- en digitaliseringsbeleid commerciële radio)
 46. Frequentiebesluit 2013
 47. Nummerplan internationale signaleringspuntcodes
 48. Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten
 49. Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten
 50. Nummerplan telexdiensten
 51. Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes
 52. Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)
 53. Ondernemersregeling zendinrichtingen
 54. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
 55. Regeling behoefte-onderbouwingsplan
 56. Regeling beperking toekenning nummers
 57. Regeling breedbeeldtelevisiediensten en normen digitale consumentenapparaten
 58. Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013
 59. Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008
 60. Regeling gegevensverstrekking ACM
 61. Regeling handelsreclame
 62. Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T
 63. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
 64. Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels
 65. Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014
 66. Regeling uitbrengen bod aanwijzingsprocedure bemiddelingsdienst
 67. Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 68. Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011
 69. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011
 70. Regeling vertrouwenslijst
 71. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
 72. Regeling vrijstelling machtiging zendinrichtingen niet-ingezetenen
 73. Uitgiftebeleid geografische nummers
 74. Uitgiftebeleid mobiele nummers ACM
 75. Uitvoeringsregeling randapparatuur
 76. Vaststellingsbesluit Nationaal Frequentieplan 2005
 77. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD
 78. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie
 79. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet (invoering verdeelsleutel op basis van omzet)
 80. Wijzigingsbesluit Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (beschikbaar stellen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen)
 81. Wijzigingsregeling Regeling beperking toekenning nummers, enz. (invoering nummers voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen)
 82. Wijzigingsregeling Regeling tarieven bel-me-niet-register

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 2. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 3. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 4. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
 5. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2012–2016
  Artikel: 1
 4. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 6. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels informatieplicht voor aanbieders over internetveiligheid (artikel 11.3 tweede lid van de Telecommunicatiewet)
  Circulaired.divisie: 3.3
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregels invulling wijziging Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels lotingreglement
  Artikel: 5
 12. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
  Bijlage: Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
 14. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM
  Artikel: 3.4
 16. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 1
 17. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
  Artikel: 1
 18. Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
  Artikel: 1
 19. Besluit alternatieve verdeling nummers
  Artikel: 1
 20. Besluit bel-me-niet-register
  Artikelen: 1, 11
 21. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 22. Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 23. Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten
  Artikel: 1
 24. Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007
  Artikel: 1
 25. Besluit elektronische handtekeningen
  Artikelen: 1, 2, 4
 26. Besluit interoperabiliteit
  Artikel: 1
 27. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken
  Artikel: 1
 28. Besluit nummerportabiliteit
  Artikel: 1
 29. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikelen: 3.3, 3.5
 30. Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet
  Artikel: 1
 31. Besluit randapparaten en radioapparaten 2007
  Artikel: 1
 32. Besluit tot uitgifte frequenties voor gebruik niet-landelijke commerciële radio-omroep en middengolf
  Tekst: tekst
 33. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III
  Structuurtekst: structuurtekst
 34. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Artikel: 1.1
 35. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 37. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken)
  Bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 38. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
  Artikelen: 1, 2
 39. Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 40. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 41. Examenregeling frequentiegebruik 2008
  Bijlagen: 3, 4, 5
 42. Frequentiebesluit 2013
  Artikel: 1
 43. Mediawet 2008
  Artikel: 2.21
 44. Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten
  Artikel: 1
 45. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikelen: 1, 41
 46. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3a
 47. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 48. Regeling behoefte-onderbouwingsplan
  Artikel: 1
 49. Regeling beperking toekenning nummers
  Artikel: 1
 50. Regeling eenmalig bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013
  Artikel: 1
 51. Regeling gegevensuitwisseling ACM en ministers
  Artikel: 13
 52. Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T
  Artikel: 1
 53. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
  Artikel: 1
 54. Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels
  Artikel: 1
 55. Regeling storingsmeldingen
  Artikel: 4
 56. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011
  Artikel: 3
 57. Regeling veilingprocedure en lotingprocedure nummers
  Artikel: 3
 58. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2014
  Bijlage: I
 59. Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007
  Artikel: 1
 60. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 61. Uitgiftebeleid nummers
  Teksten: tekst, tekst
 62. Veegwet EZ 2005
 63. Verordening op de administratie en de financiële integriteit
  Artikel: 2d
 64. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 65. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD
  Artikel: 1
 66. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie
  Artikel: 1
 67. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 68. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: VII
 69. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Bijlage: BIJ DE WET BESTUURSRECHTSPRAAK BEDRIJFSORGANISATIE
 70. Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
 71. Wet elektronische handtekeningen
 72. Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002
  Artikelen: XI, XX
 73. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 74. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikelen: 28, 29
 75. Wet telecommunicatievoorzieningen BES
  Artikel: 44b
 76. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 126zg
 77. Wijzigingswet Mediawet 2008 (verspreiding televisie- en radioprogrammakanalen, en vaststelling minimale omvang standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen)
  Artikel: III
 78. Wijzigingswet Telecommunicatiewet (implementatie herziene telecommunicatierichtlijnen)
  Artikel: VIa
 79. Wijzigingswet Telecommunicatiewet (implementatie richtlijn 2004/108/EG)
Terug naar begin van de pagina