Telecommunicatiewet

Geldend van 25-01-2014 t/m 31-07-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3

Informatie geldend op 25-01-2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 2. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
  Artikelen: 1, 2
 4. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van twee vergunningen voor frequentieruimte t.b.v. digitale omroep
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 5. Besluit tot uitgifte frequenties voor gebruik niet-landelijke commerciële radio-omroep en middengolf
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 6. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 7. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III
  Paragraaf: 4
 8. Besluit vaststelling twee vergunningen voor digitale omroep zoals na procedure van veiling worden verleend
  Bijlagen: A, B
 9. Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
  Artikel: 9
 10. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 5
 11. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
  Bijlage: II
 12. Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011
  Bijlage: Model voor een bankgarantie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011
 13. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011
  Bijlage: Model voor een bankgarantie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel a7 2011
 14. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 5
 15. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 16. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 20.2, 20.2a, 20.3
 17. Veegwet EZ 2005
  Artikel: XXIV
Terug naar begin van de pagina