Telecommunicatiewet

Geldend van 25-01-2014 t/m 31-07-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 25-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (hoofdstukken 3 en 10)
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
  Bijlage: Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 3. Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
  Bijlage: Beleidsregels reclame commerciele media-instellingen 2012
 5. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels verenigingsactiviteiten
  Artikel: 5
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Warenwetbesluit algemene productveiligheid
  Artikel: 1
 8. Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken
  Artikel: 1
 9. Besluit ex artikel 28 WIV 2002
  Artikel: 1
 10. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Artikel: 3.5
 11. Besluit vorderen gegevens telecommunicatie
  Artikel: 1
 12. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikelen: 15a, 15b
 13. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel: 196b
 14. Circulaire toepassing Herzieningswet Kadasterwet I
  Tekst: tekst
 15. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
  Artikel: 20a
 16. Kadasterregeling 1994
  Artikel: 1
 17. Mediawet 2008
  Artikel: 1.1
 18. Regeling gegevensverstrekking ACM
  Artikel: 2
 19. Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten
  Artikel: 4
 20. Regeling marifooninstallaties
  Artikel: 1
 21. Regeling radarinstallaties en bochtaanwijzers 1995
  Artikel: 1
 22. Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
  Artikel: 3.3
 23. Regeling vertrouwenslijst
  Artikel: 1
 24. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 25. Subsidieregeling breedband Kenniswijk
  Artikelen: 3, 7
 26. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 6a.1, 11.9, 20.5
 27. Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
  Artikel: 1
 28. Verordening op de nummerherkenning
  Artikel: 1
 29. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikel: 32
 30. Warenwetbesluit algemene productveiligheid
  Artikel: 2b
 31. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikelen: 25, 27, 28

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina