Wijziging programma's van eisen basisonderwijs en vaststelling bedragen voor 1999

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 30-12-2004

Regeling van 30 september 1998, ter uitvoering van de artikelen XLVIII en IL, van de Wet van 2 april 1998, Stb 1998, 228

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel XLVIII, tweede lid, van de Wet van 2 april 1998, Stb 1998, 228 juncto artikel 92 WBO zoals luidend op 31 juli 1998 en artikel IL, tweede lid, van de Wet van 2 april 1998, Stb 1998, 228 juncto artikel 89 van de ISOVSO zoals luidend op 31 juli 1998:

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling bedragen

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen in de programma's van eisen voor het basisonderwijs worden voor het jaar 1999 vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Wijziging programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in het eerste artikel genoemde programma's van eisen worden inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toelichting.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling met de bijlage zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: wijziging programma's van eisen basisonderwijs en vaststelling bedragen voor 1999.

De

Staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

[Vervallen per 31-12-2004]

Bekostigingsstelsel basisonderwijs

1. Bedragen programma's van eisen voor basisscholen voor het jaar 1999

A. Groepsafhankelijke programma's van eisen

Bedrag per school (C) afhankelijk van het aantal groepen

2 groepen

3 groepen

4 groepen

5 groepen

6 groepen

voor elke groep meer

f 27.447

f 35.225

f 45.271

f 54.021

f 59.854

f 6.805

bij meer dan 13 groepen wordt het bedrag eenmalig verhoogd met f 2.593

B. Leerlingafhankelijke programma's van eisen

Bedrag per school (C)

ƒ 15.594,01

Bedrag per leerling (T)

ƒ 236,57

C. Aanvullende programma's van eisen NOAT

Bedrag per school (C)

ƒ 176,88

Bedrag per leerling (T)

ƒ 31,70

D. Zorgbudget materieel

Bedrag per leerling

ƒ 708,70

Uitsplitsing van de samengestelde vergoedingsbedragen over de desbetreffende programma's van eisen.

Groepsafhankelijke programma's van eisen

 

Vergoedingsformule Y = C + T x A

1. Onderhoud

a. Gebouwonderhoud

Y = 2.215,02 + 20,0175 x A

 

b. Tuinonderhoud

Y = 74,61 + 0,7159 x A

 

c. Schoonmaakonderhoud

Y = 0,00 + 27,2362 x A

 

Subtotaal

Y = 2.289,63 + 47,9696 x A

2. Energie- en waterverbruik

a. Elektriciteitsverbruik

Y = 143,23 + 2,4971 x A

 

b. Verwarming

Y = 50,27 10,428 x A

 

c. Waterverbruik

Y = 65,60 + 0,7193 x A

 

Subtotaal

Y = 259,10 + 13,6444 x A

3. heffingen (met uitzondering van Publiekrechtelijke OZB)

 

Y = 593,64 + 3,1991 x A

 

TOTAAL

Y = 3.142,37 +

Leerlingafhankelijke programma's van eisen

 

Vergoedingsformule Y = C + T x L

     

1. Middelen

a. Medezeggenschap

Y = 15,66 + 2,22 x L

 

b. Ouderbijdrage i.h.k.v. medezeggenschap

Y = 15,66 + 1,65 x L

 

c. WA-verzekering

Y = 43,65 + 0,25 x L

 

d. Culturele vorming

Y = 161,18 + 6,73 x L

 

e. Overige uitgaven

Y = 470,20 + 16,99 x L

 

f. Dienstreizen

Y =188,26 + 0,39 x L

 

g. Onderhoud, vervanging en vernieuwing onderwijsleerpakket en onderhoud meubilair

Y = 6.169,77 + 149,07 x L

 

h. Vervanging en aanpassing meubilair

Y = 1.072,70 + 22,74 x L

 

subtotaal

Y = 8.137,08 + 200,04 x L

2. Administratie, beheer en bestuur

a. Administratie

Y = 4.769,38 + 18,14 x L

 

b. Onderhoudsbeheer

Y = 829,09 + 5,76 x L

 

c. Beheer en Bestuur

Y = 3.087,98 + 31,29 x L

 

d1. Rentekorting prevetief onderhoud

Y = -543,32 + -3,29 x L

 

d2. Rentekorting OLP

Y = -280,72 + -6,78 x L

 

d3. Rentekorting meubilair

Y = -405,48 + -8,59 x L

 

subtotaal

Y = 7.456,93 + 36,53 x L

 

TOTAAL

Y = 15.594,01 + 236,57 x L

     

2. Bedragen programma's van eisen voor speciale scholen voor basisonderwijs voor het jaar 1999

A. Groepsafhankelijke programma's van eisen

Bedrag per school (C)

ƒ 17.156,93

Bedrag per groep (T)

ƒ 7.036,21

B. Leerlingafhankelijke programma's van eisen

Bedrag per school (C)

ƒ 21.815,86

Bedrag per leerling (T)

ƒ 518,79

Uitsplitsing samengestelde vergoedingsbedragen

Uitsplitsing van de samengestelde vergoedingsbedragen over de desbetreffende programma's van eisen

Groepsafhankelijke programma's van eisen

 

Vergoedingsformule Y = C + T x A

1. Onderhoud

a. Gebouwonderhoud

Y = 2.718,35 + 15,9889 x A

 

b. Tuinonderhoud

Y = 0,00 + 0,0000 x A

 

c. Schoonmaakonderhoud

Y = 000 + 22,3039 x A

 

Subtotaal

Y = 2.718,35 + 38,2928 x A

2. Energie- en waterverbruik

a. Elektriciteitsverbruik

Y = 458,48 + 3,5858 x A

 

b. Verwarming

Y = 50,27 + 9,4737 x A

 

c. Waterverbruik

Y = 65,60 + 0,7193 x A

 

Subtotaal

Y = 574,35 + 13,7789 x A

3. heffingen (met uitzondering van Publiekrechtelijke OZB)

 

Y = 601,61 + 3,4320 x A

 

TOTAAL

Y = 3.894,31 + 55,5036 x A*

Leerlingafhankelijke programma's van eisen

 

Vergoedingsformule Y = C + T x L

1. Middelen

a. Medezeggenschap

Y = 148,47 + 1,54 x L

 

b. Ouderbijdrage i.h.k.v. medezeggenschap

Y = 148,47 + 0,97 x L

 

c. WA-verzekering

Y = 78,12 + 0,39 x L

 

d. Culturele vorming

Y = 94,62 + 8,51 x L

 

e. Overige uitgaven

Y = 1.341,80 + 55,66 x L

 

f. Dienstreizen

Y = 0,00 + 34,37 x L

 

g. Schoolzwemmen

Y = 0,00 + 110,22 x L

 

h. Onderhoud, vervanging en vernieuwing onderwijsleerpakket en onderhoud meubilair

Y = 8.599,69 + 232,26 x L

 

i. Vervanging en aanpassing meubilair

Y = 1.439,20 + 34,04 x L

 

subtotaal

Y = 11.850,33 + 477,97 x L

2. Administratie, beheer en bestuur

a. Administratie

Y = 6.022,13 + 32,77 x L

 

b. Onderhoudsbeheer

Y = 235,01 + 17,73 x L

 

c. Beheer en Bestuur

Y = 4.767,60 + 21,92 x L

 

d1. Rentekorting preventief onderhoud

Y = -83,86 + -6,38 x L

 

d2. Rentekorting OLP

Y = -567,37 + -15,58 x L

 

d3. Rentekorting meubilair

Y = -408,00 + -9,65 x L

 

subtotaal

Y = 9.965,51 + 40,81 x L

 

TOTAAL

Y = 21.815,84 + 518,77 x L

3. Erratum

   
Terug naar begin van de pagina