Wijziging programma's van eisen (v)so en vaststelling bedragen voor 1999

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 30-12-2004

Wijziging programma's van eisen (v)so en vaststelling bedragen voor 1999

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 111, van de Wet op de expertisecentra en artikel 228, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling bedragen

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen in de programma's van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs met uitzondering van het voortgezet speciaal onderwijs voor lom en mlk worden voor het jaar 1999 overeenkomstig het bepaalde in artikel 111, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling bedragen

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen in de programma's van eisen voor het voortgezet speciaal onderwijs voor lom en mlk worden voor het jaar 1999 overeenkomstig het bepaalde in artikel 228, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Wijziging programma's van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in de artikelen 1 en 2 genoemde programma's van eisen worden met toepassing van artikel 111, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 228, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toelichting.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijziging programma's van eisen (v)so en vaststelling bedragen voor 1999.

De

Staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

[Vervallen per 31-12-2004]

Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs

Bedragen programma's van eisen voor het jaar 1999

A. Groepsafhankelijke programma's van eisen

Onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

 

vast (C1)

vast (C2)

per groep (T)

vast (C2)

per groep (T)

1. DO

26.602

4.956

6.175,35

7.633

6.087,73

2. SH

12.580

4.908

7.973,32

8.007

6.114,72

3. ESM

12.685

4.983

8.095,41

8.129

6.208,35

6. LG

23.163

11.516

10.998,69

9.641

8.485,13

7. ZH (*)

7.251

-

-

-

-

8. LZ

13.438

7.115

8.983,58

8.653

7.136,62

9. MLK

13.036

   

9.931

7.102,26

10. ZMLK

12.446

6.508

7.928,16

8.787

7.596,68

11. ZMOK

9.648

6.641

6.874,82

10.360

5.484,76

12. LOM

12.275

   

8.530

6.619,68

13. PI

18.775

15.129

8.185,38

9.208

6.734,62

14. MG tyltyl (*)

19.294

4.896

9.893,.44

8.577

8.575,33

Correctiebedrag per afdeling IOBK -f 2.539,59

Onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

MG tabel

vast (C1)

vast (C2)

per groep (T)

vast (C2)

per groep (T)

MGA01, MGA03

20.940

5.577

6.876,47

8.094

6.691,31

MGA02, MGA04, MGA07

20.871

4.923

6.517,94

7.992

6.300,51

MGA05

21.336

5.820

7.298,64

8.041

6.507,29

MGA06

26.602

4.956

6.175,35

7.633

6.087,73

MGB01, MGB04

12.526

5.548

7.955,25

8.319

6.707,51

MGB02, MGB03

12.762

4.593

7.598,48

8.776

6.509,74

MGB05, MGB06

12.458

4.894

7.596,72

8.216

6.316,71

MGF04

18.930

8.873

9.788,54

8.987

7.536,97

MGF05, MGF06, MGF07

24.539

8.892

9.069,36

8.838

7.526,17

MGH01

13.041

6.872

8.561,41

8.706

7.320,65

MGH02

17.328

8.875

9.789,63

9.048

7.676,03

MGJ01

16.733

8.511

9.156,37

9.128

7.952,06

B. Leerlingafhankelijke programma's van eisen

Onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

 

vast (C1)

vast (C2)

per leerling (T)

vast (C2)

per leerling (T)

alle onderwijssoorten

14,266

       

1. DO

 

9.592

1.357,07

10.387

1.470,72

2. SH

 

8.315

1.126,72

9.452

1.385,58

3. ESM

 

7.039

900,27

8.485

994,00

6. LG

 

18.276

1.077,58

20.518

1.165,79

7. ZH

 

3.131

330,11

0

373,52

8. LZ

 

5.441

715,25

11.203

814,45

9. MLK

 

0

0,00

10.019

734,28

10. ZMLK

 

8.679

722,48

10.479

626,60

11. ZMOK

 

4.958

694,59

11.160

799,80

12. LOM

 

0

0,00

7.156

645,47

13. PI

 

4.236

784,55

5.331

929,97

14. MG tyltyl (*)

 

5.604

1.164,73

6.230

1.124,78

15 IOBK

 

2.415

666,51

0

0,00

Onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

MGB tabel

vast (C1)

vast (C2)

per leerling (T)

vast (C2)

per leerling (T)

alle onderwijssoorten

14.266

       

MGA01, MGA03

 

15.233

1.826,69

17.199

1.878,02

MGA02, MGA04, MGA07

 

11.994

1.711,30

15.039

1.890,28

MGA05

 

13.128

1.821,98

17.669

2.000,12

MGA06

 

15.826

2.239,17

17.139

2.426,70

MGB01, MGB04

 

13.956

1.596,34

16.264

1.792,87

MGB02, MHB03

 

13.222

1.463,94

15.964

1.862,86

MGB05, MGB06

 

10.718

1.481,95

14.103

1.805,13

MGF04

 

23.681

1.809,95

26.661

2.066,41

MGF05, MGF06, MGF07

 

24.511

1.959,67

27.269

2.121,76

MGH01

 

11.082

1.184,86

18.015

1.221,74

MGH02

 

17.321

1.415,67

24.540

1.572,21

MGJ01

 

20.558

1.422,91

23.816

1.384,36

2. Dienstreizen in verband met ambulant begeleide leerlingen

Bedrag per ambulant begeleide leerling

onderwijssoort

BO

VO

DO

2.111,76

966,40

SH/ESM

644,27

322,11

LG

808,93

808,90

ZH

0,00

0,00

LZ/ZMOK/MG

629,96

421,70

ZMLK LOM/MLK

314,99

207,56

PI

952,09

629,94

IOBK

314,99

0,00

3. Schoolbaden

Soort bad

C

T

hydrotherapiebad

15.512,85 (*)

451,64

watergewenningsbad

33.541,77 (*)

262,54

toeslag beweegbare bodem

1.626,84

123,02

Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs

Bedragen programma's van eisen voor het jaar 1999

A. Groepsafhankelijke programma's van eisen

Onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

 

vast (C1)

vast (C2)

per groep (T)

vast (C2)

per groep (T)

1. DO

26.602

4.956

6.175,35

7.633

6.087,73

2. SH

12.580

4.908

7.973,32

8.007

6.114,72

3. ESM

12.685

4.983

8.095,41

8.129

6.208,35

6. LG

23.163

11.516

10.998,69

9.641

8.485,13

7. ZH (*)

7.251

-

-

-

-

8. LZ

13.438

7.115

8.983,58

8.653

7.136,62

9. MLK

13.036

   

9.931

7.102,26

10. ZMLK

12.446

6.508

7.928,16

8.787

7.596,68

11. ZMOK

9.648

6.641

6.874,82

10.360

5.484,76

12. LOM

12.275

   

8.530

6.619,68

13. PI

18.775

15.129

8.185,38

9.208

6.734,62

14. MG tyltyl (*)

19.294

4.896

9.893,.44

8.577

8.575,33

Correctiebedrag per afdeling IOBK -f 2.539,59

Onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

MG tabel

vast (C1)

vast (C2)

per groep (T)

vast (C2)

per groep (T)

MGA01, MGA03

20.940

5.577

6.876,47

8.094

6.691,31

MGA02, MGA04, MGA07

20.871

4.923

6.517,94

7.992

6.300,51

MGA05

21.336

5.820

7.298,64

8.041

6.507,29

MGA06

26.602

4.956

6.175,35

7.633

6.087,73

MGB01, MGB04

12.526

5.548

7.955,25

8.319

6.707,51

MGB02, MGB03

12.762

4.593

7.598,48

8.776

6.509,74

MGB05, MGB06

12.458

4.894

7.596,72

8.216

6.316,71

MGF04

18.930

8.873

9.788,54

8.987

7.536,97

MGF05, MGF06, MGF07

24.539

8.892

9.069,36

8.838

7.526,17

MGH01

13.041

6.872

8.561,41

8.706

7.320,65

MGH02

17.328

8.875

9.789,63

9.048

7.676,03

MGJ01

16.733

8.511

9.156,37

9.128

7.952,06

B. Leerlingafhankelijke programma's van eisen

Onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

 

vast (C1)

vast (C2)

per leerling (T)

vast (C2)

per leerling (T)

alle onderwijssoorten

14,266

       

1. DO

 

9.592

1.357,07

10.387

1.470,72

2. SH

 

8.315

1.126,72

9.452

1.385,58

3. ESM

 

7.039

900,27

8.485

994,00

6. LG

 

18.276

1.077,58

20.518

1.165,79

7. ZH

 

3.131

330,11

0

373,52

8. LZ

 

5.441

715,25

11.203

814,45

9. MLK

 

0

0,00

10.019

734,28

10. ZMLK

 

8.679

722,48

10.479

626,60

11. ZMOK

 

4.958

694,59

11.160

799,80

12. LOM

 

0

0,00

7.156

645,47

13. PI

 

4.236

784,55

5.331

929,97

14. MG tyltyl (*)

 

5.604

1.164,73

6.230

1.124,78

15 IOBK

 

2.415

666,51

0

0,00

Onderwijs soort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

MGB tabel

vast (C1)

vast (C2)

per leerling (T)

vast (C2)

per leerling (T)

alle onderwijssoorten

14.266

       

MGA01, MGA03

 

15.233

1.826,69

17.199

1.878,02

MGA02, MGA04, MGA07

 

11.994

1.711,30

15.039

1.890,28

MGA05

 

13.128

1.821,98

17.669

2.000,12

MGA06

 

15.826

2.239,17

17.139

2.426,70

MGB01, MGB04

 

13.956

1.596,34

16.264

1.792,87

MGB02, MHB03

 

13.222

1.463,94

15.964

1.862,86

MGB05, MGB06

 

10.718

1.481,95

14.103

1.805,13

MGF04

 

23.681

1.809,95

26.661

2.066,41

MGF05, MGF06, MGF07

 

24.511

1.959,67

27.269

2.121,76

MGH01

 

11.082

1.184,86

18.015

1.221,74

MGH02

 

17.321

1.415,67

24.540

1.572,21

MGJ01

 

20.558

1.422,91

23.816

1.384,36

2. Dienstreizen in verband met ambulant begeleide leerlingen

Bedrag per ambulant begeleide leerling

onderwijssoort

BO

VO

DO

2.111,76

966,40

SH/ESM

644,27

322,11

LG

808,93

808,90

ZH

0,00

0,00

LZ/ZMOK/MG

629,96

421,70

ZMLK LOM/MLK

314,99

207,56

PI

952,09

629,94

IOBK

314,99

0,00

3. Schoolbaden

Soort bad

C

T

hydrotherapiebad

15.512,85 (*)

451,64

watergewenningsbad

33.541,77 (*)

262,54

toeslag beweegbare bodem

1.626,84

123,02

Terug naar begin van de pagina