Aanwijzing ambtenaren belast met vervoer arrestanten

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren belast met vervoer arrestanten

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 9, zesde lid, van de Politiewet 1993

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaren van de afdelingen regulier en extra beveiligd vervoer van de Unit Vervoer van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Ministerie van Justitie worden aangewezen voor het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen.

Den Haag, 28 september 1998

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

wnd. hoofd directie Opsporingsbeleid

,

A.M. van der Meer.

Bijlage Tabel 1

Wettelijke grondslag van het gebruik van geweld en de veiligheidsfouillering

Penitentiaire Beginselenwet

Artikel 9, lid 6, Politiewet 2012

Besluit boa's DV&O

(binnen de inrichting

(buiten de inrichting)

(buiten de inrichting)

Boa's DV&O

artikel 35, lid 4

artikel 7, leden 1 en 3, Politiewet 2012

Unit vervoer

artikel 35, lid 4

artikel 7, leden 1 en 3, Politiewet 2012

Terug naar begin van de pagina