Regeling aanwijzing nieuwkomers wegens verblijf voor tijdelijk doel

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 18-03-2005 t/m 31-12-2006

Regeling aanwijzing nieuwkomers wegens verblijf voor tijdelijk doel

De Minister Voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, onder c, en 3, zesde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Tot de categorie van Nederlanders, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de wet, behoort de Nederlander die aantoont dat hij in Nederland verblijft:

  • voor studie;

  • voor stage;

  • in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma;

  • als au pair;

  • voor medische behandeling;

  • voor familiebezoek.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nieuwkomers wegens verblijf voor een tijdelijk doel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 september 1998

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina