Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina