Regeling Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 29-09-2003 t/m 31-12-2007

Regeling Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2008]

Vast te stellen met ingang van 1 januari 1999 de in de bijlage dezes vervatte Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, ’s-Gravenhage.

’s-Gravenhage, 17 september 1998

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.]

Terug naar begin van de pagina