Vaststelling modelformulier aanmelding voor inburgeringsonderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 30-09-1998 t/m 31-12-2006

Vaststelling modelformulier aanmelding voor inburgeringsonderzoek

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model van het aanmeldingsformulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet inburgering nieuwkomers, luidt als in de bijlage van deze regeling is aangegeven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inburgering nieuwkomers in werking treedt.

Den Haag, 10 september 1998

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Formulier voor aanmelding Inburgeringsonderzoek

[Vervallen per 01-01-2007]

Deel 1 Persoonsgegevens

[Vervallen per 01-01-2007]

Achternaam: ... voorletters: ...

Adres: ...

Postcode: ... Woonplaats: ...

Tel.nr.: ...

Geboortedatum: ... geslacht: man/vrouw

Nationaliteit: ...

Verblijfsdocument:

  • B-document

  • D-document

  • anders, namelijk: ...

Deel 2 Aanmelding voor het inburgeringsonderzoek

[Vervallen per 01-01-2007]

Ik meld mij hierbij aan voor het inburgeringsonderzoek.

Plaats: ... datum: ...

handtekening: ...

Terug naar begin van de pagina