Uitvoeringsregeling IOP 1998

[Regeling vervallen per 16-11-2005.]
Geldend van 13-09-1998 t/m 15-11-2005

Uitvoeringsregeling IOP 1998

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 5, eerste lid, en 6, derde lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte technologieprogramma’s;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-11-2005]

Als onderzoekprogramma wordt aangewezen het door de stuurgroep vastgestelde meerjarenplan met betrekking tot het onderzoekgebied mens machine interactie.

Artikel 2

[Vervallen per 16-11-2005]

Als perioden waarbinnen aanvragen om subsidie in het kader van een onderzoekprogramma kunnen worden ingediend, worden vastgesteld:

  • a. 22 februari 1999 tot en met 5 maart 1999 wat betreft het onderzoekprogramma beeldverwerking;

  • b. 1 april 1999 tot en met 29 april 1999 wat betreft het onderzoekprogramma milieutechnologie met als onderwerp zware metalen;

  • c. 15 maart 1999 tot en met 15 april 1999 wat betreft het onderzoekprogramma oppervlaktetechnologie;

  • d. 1 maart 1999 tot en met 31 maart 1999 wat betreft het onderzoekprogramma mens machine interactie.

Artikel 3

[Vervallen per 16-11-2005]

Bij een aanvraag om subsidie in het kader van het onderzoekprogramma oppervlaktetechnologie hoeft een pre-advies als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte technologieprogramma’s niet te worden gevoegd.

Artikel 4

[Vervallen per 16-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 16-11-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling IOP 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 september 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina