Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten

Geldend van 13-09-1998 t/m heden

Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter en overige leden van de Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten ontvangen een vaste vergoeding in plaats van een vergoeding per vergadering.

Artikel 2

De werkzaamheden van de voorzitter en overige leden worden begroot op 22 dagen en vergoed volgens het maximum salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De vergoeding wordt aldus bepaald op 14.828 gulden.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 april 1998.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina