Regeling specialisten geneeskunst

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-10-1998 t/m heden

Regeling specialisten geneeskunst

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, eerste en zesde lid, onder a, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst van 30 juni 1998, wordt goedgekeurd.

  • 2 De titels, verbonden aan de specialismen die krachtens de in het eerste lid van bedoelde regeling in het leven zijn geroepen, zijn wettelijk erkende specialistentitels.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven