Tariefstelling destructiebedrijven 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 04-09-1998 t/m 23-01-2004

Tariefstelling destructiebedrijven 1998

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 21, derde lid van de Destructiewet.

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

De door de ondernemers voor het jaar 1998 vastgestelde tarieven worden goedgekeurd.

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina