Regeling Aanwijzing organen die publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren uitvoeren

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-09-1998 t/m 31-12-2005

Regeling houdende vaststelling van de Regeling aanwijzing van organen die publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren uitvoeren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 1, onder f, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Als orgaan, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, worden aangewezen de Interprovinciale Ziektekostenregeling te Utrecht, het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland te Nieuwegein en de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie te Utrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina