Regeling vaststelling rentepercentages bedoeld in de w.t.z.

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2005

Regeling houdende vaststelling van de rentepercentages, bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, en 12, vierde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 8, tweede lid, en 12, vierde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina