Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet herstructurering varkenshouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-09-1998 t/m 31-12-2005

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet herstructurering varkenshouderij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 35 van de Wet herstructurering varkenshouderij;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet herstructurering varkenshouderij bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1998.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet herstructurering varkenshouderij.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 augustus 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina