Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geldend van 06-08-1998 t/m heden

Besluit No. 98.003882 houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken dd. 3 augustus 1998, kenmerk 98M006707

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

de naam van het ministerie van Binnenlandse Zaken te wijzigen in: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 3 augustus 1998

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

W. Kok

Terug naar begin van de pagina