Goedkeuringsbesluit ex artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 01-05-2006.]
Geldend van 16-09-1998 t/m 30-04-2006

Besluit van 27 juli 1998, houdende uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring van de indicator zoals deze is vastgesteld bij ministeriële regeling van 2 april 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 2 juni 1998, BGW 98/1369-M;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 25 juni 1998, No. W06.98.0248);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 23 juli 1998, BGW 98/1737-U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 27 juli 1998

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven vijftiende september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina