Wet op het overleg huurders verhuurder

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
    Artikel: 1
  2. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
    Artikelen: 3b, 3i, 9a, 19a
  3. Woningwet
    Artikelen: 19, 21, 21e, 30, 38, 39, 43, 44, 44a, 44b, 45, 53, 55b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina