Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen

Geldend van 01-01-1999 t/m 31-05-2006

Regeling houdende vaststelling van het model huisregels voor de penitentiaire inrichtingen, met uitzondering van de Extra Beveiligde inrichting te Vught

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet;

Gezien de adviezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 11 maart 1998 (685015/98) en 25 juni 1998 (700094/98).

Besluit:

Artikel 2

  • 1 De directeur van een penitentiaire inrichting stelt, in aanvulling op de bij of krachtens de wet gegeven regels, met inachtneming van het model opgenomen in de bijlage en de daarbij gegeven aanwijzingen huisregels voor zijn inrichting vast.

  • 2 De directeur stelt de huisregels binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze regeling vast.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bij deze regeling behorende bijlage wordt ter inzage gelegd.

Den Haag,, 24 juli 1998.

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager.

Terug naar begin van de pagina