Erkenning aanvoergegevensbestanden visserij

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 30-07-1998 t/m 31-07-2006

Erkenning aanvoergegevensbestanden visserij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, tweede en derde lid, van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2006]

Als registratiesysteem of -bestand als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998 worden erkend de aanvoergegevensbestanden van:

  • a. het Mosselkantoor van het Produktschap Vis;

  • b. de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelcultuur U.A.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina