Instellingsbesluit Agentschap LASER

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2005

Instellingsbesluit Agentschap LASER

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad (de vergadering van 6 maart 1998);

Gelet op artikel 70, eerste lid, van de Comptabiliteitswet,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 De tenaamstelling van het Agentschap komt te luiden: LASER.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

  • 2 Een afschrift van dit besluit wordt aan de Algemene Rekenkamer gestuurd.

  • 3 Dit besluit wordt aangehaald onder de titel: Instellingsbesluit Agentschap LASER.

’s-Gravenhage, 20 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Minister
van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina