Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-09-1998 t/m 23-01-2004

Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond ten behoeve van subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen voor het kalenderjaar 1998 bedraagt fl. 330.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen kunnen worden ingediend vanaf 3 augustus 1998 tot en met 30 september 1998.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina