Elektriciteitswet 1998

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen: 5.12a, 5.28a
 2. Begrippencode elektriciteit
  Artikel: 1.1
 3. Begrippencode gas
  Artikel: 1.1
 4. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel factureringstermijnen energie
  Artikel: 1
 6. Besluit aanleg energie-infrastructuur
  Artikel: 1
 7. Besluit energie vervoer
  Artikel: 10
 8. Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking
  Artikel: 1
 9. Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie
  Artikel: 1
 10. Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
  Artikel: 3
 11. Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas
  Artikel: 1.1
 12. Besluit mijnbouwschade Groningen
  Artikel: 1
 13. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: II
 14. Besluit stimulering duurzame energieproductie
  Artikelen: 1, 66
 15. Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen
  Artikel: 1
 16. Besluit waardevaststelling netten voor elektriciteit en voor gastransport
  Artikel: 1
 17. Crisis- en herstelwet
  Bijlage: I
 18. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 18
 19. Gaswet
  Artikelen: 1, 10d
 20. Informatiecode elektriciteit en gas
  Artikelen: 2.1.3, 2.1.5
 21. Netcode elektriciteit
  Artikelen: 2.4, 2.5, 2.6, 2.9
 22. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  Artikel: 62
 23. Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
  Artikel: 1
 24. Regeling energie vervoer
  Artikel: 1
 25. Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
  Artikel: 1
 26. Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit
  Artikel: 26
 27. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
  Artikel: 1
 28. Tarievencode elektriciteit
  Artikel: 3.2.2a
 29. Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie
  Artikel: 5
 30. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 21b
 31. Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 19a
 32. Waterbesluit
  Artikel: 6.1
 33. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 34. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 36a, 47
 35. Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
  Artikel: 6
 36. Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  Artikel: 41a
 37. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 38. Wet op de accijns
  Artikel: 69a
 39. Wet windenergie op zee
  Artikel: 1
 40. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (stellen van nadere regels ten aanzien van het netbeheer en de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers)
  Artikelen: IV, V
 41. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (stimulering milieukwaliteit elektriciteitsproductie)
  Artikel: II
 42. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven energie-intensieve industrie)
  Artikel: II
 43. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van opwekking duurzame elektriciteit
  Artikel: V
 44. Wpg-machtigingsbesluit ACM
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina