Regeling eenmalige uitkering aan gemeenten belast met bijstandsverlening aan adreslozen

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 10-07-1998 t/m 21-09-2004

Regeling eenmalige uitkering aan gemeenten belast met bijstandsverlening aan adreslozen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Handelende na overleg met de Staatsscretaris van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën

Gelet op artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Abw:

de Algemene bijstandswet;

b. minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

c. centrumgemeente:

een gemeente die ingevolge artikel 63, derde lid, van de Abw is aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 2 De minister stelt de uitkering voor de centrumgemeente vast op het bedrag dat is opgenomen in de bijlage, die bij deze regeling behoort.

  • 3 De uitkering wordt betaald als volgt:

    • a. 50 % op of omstreeks 1 juli 1998;

    • b. 50 % uiterlijk op 31 december 1998.

Artikel 3

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige uitkering aan gemeenten belast met bijstandsverlening aan adreslozen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juli 1998

De

Minister

vanSociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.P.W. Melkert

Bijlage , behorende bij artikel 2, tweede lid

[Vervallen per 22-09-2004]

Specifieke uitkering Dak en thuislozen. Verdeelsleutel

[Vervallen per 22-09-2004]

 

Uitvoeringskosten

Invoeringskosten

Totaal

Totaalbedrag

2.200.000

400.000

2.600.000

       

Per gemeente

     

Groningen

55.962

10.175

66.137

Leeuwarden

84.967

15.449

100.416

Smallingerland

27.670

5.031

32.701

Emmen

107.635

19.570

127.205

Zwolle

32.077

5.832

37.910

Deventer

39.927

7.259

47.186

Hengelo

4.629

842

5.470

Almelo

7.045

1.281

8.325

Enschede

41.808

7.601

49.410

Arnhem

13.193

2.399

15.592

Nijmegen

76.569

13.922

90.491

Doetinchem

8.567

1.558

10.125

Ede

7.147

1.299

8.447

Apeldoorn

117.083

21.288

138.371

Harderwijk

21.795

3.963

25.758

Lelystad

19.589

3.562

23.150

Amersfoort

27.586

5.016

32.601

Utrecht

107.528

19.551

127.079

Hilversum

27.082

4.924

32.006

Amsterdam

268.956

48.901

317.857

Zaanstad

5.050

918

5.968

Purmerend

4.629

842

5.471

Hoorn

17.527

3.187

20.714

Den Helder

5.192

944

6.136

Alkmaar

28.206

5.128

33.335

Beverwijk

5.405

983

6.387

Haarlem

7.029

1.278

8.307

Leiden

47.570

8.649

56.219

Den Haag

150.637

27.388

178.025

Delft

7.711

1.402

9.113

Gouda

7.521

1.367

8.888

Dordrecht

74.923

13.622

88.545

Rotterdam

205.350

37.336

242.687

Vlaardingen

14.762

2.684

17.445

Terneuzen

13.651

2.482

16.133

Vlissingen

32.166

5.848

38.015

Bergen op Zoom

13.521

2.458

15.980

Breda

71.057

12.919

83.976

Tilburg

104.160

18.938

123.098

Den Bosch

22.476

4.086

26.562

Oss

17.911

3.257

21.168

Eindhoven

66.758

12.138

78.896

Helmond

45.392

8.253

53.646

Venlo

7.850

1.427

9.277

Roermond

18.238

3.316

21.554

Geleen

15.374

2.795

18.170

Heerlen

65.830

11.969

77.799

Maastricht

27.291

4.962

32.253

Terug naar begin van de pagina