Regeling aanwijzing toezichthouders WTG

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 30-09-2006

Regeling aanwijzing toezichthouders WTG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 31, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

Als personen belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet tarieven gezondheidszorg bepaalde, worden aangewezen:

 • a. van het Ministerie van Financiën:

  • -

   de rechercheurs van de Belastingdienst/Economische Controledienst;

 • b. van het College tarieven gezondheidszorg:

  • -

   de algemeen secretaris;

  • -

   de als secretaris van het College tarieven gezondheidszorg benoemde medewerkers van het secretariaat;

  • -

   de als hoofd van de juridische afdeling van het secretariaat benoemde medewerker;

 • c. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport :

  • -

   de directeur van de Directie Zorgverzekeringen;

  • -

   de ambtenaren werkzaam bij de afdeling Prijsvorming van die directie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

Het Besluit toezicht Wet tarieven gezondheidszorg wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing toezichthouders WTG.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina