Verhoging subsidieplafond Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (primaire landbouw)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-08-1998 t/m 23-01-2004

Verhoging subsidieplafond Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (primaire landbouw)

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1.3, eerste lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de Investerings-regeling markt en concurrentiekracht voor de periode tot en met 31 december 1998 ter zake van investeringen als bedoeld in paragraaf 2 van de regeling, wordt verhoogd tot f 7.000.000,-.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

’s-Gravenhage, 29 juni 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina