Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 17-04-2020.
Geldend van 17-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 17-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
    Artikelen: 2a, 3, 4, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-04-2020 Wijziging 30-03-2020 Stcrt. 2020, 21085 2702963 30-03-2020 Stcrt. 2020, 21085
03-04-2019 Wijziging 19-03-2019 Stcrt. 2019, 17966 2521728 19-03-2019 Stcrt. 2019, 17966
01-01-2015 Wijziging 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049 2014-0000174745 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049
01-01-2011 Wijziging 22-12-2010 Stcrt. 2010, 20964 5679596/10 23-12-2010 Stb. 2010, 886 Inwtr. 1
21-06-2009 Wijziging 15-05-2009 Stcrt. 2009, 111 5600380/09 15-05-2009 Stcrt. 2009, 111 Alg. 2
01-10-2007 Wijziging 27-09-2007 Stcrt. 2007, 188 5507343/07/DVB 27-09-2007 Stcrt. 2007, 188
01-01-2007 Wijziging 22-12-2006 Stcrt. 2006, 253 5458886/06/DVB 22-12-2006 Stcrt. 2006, 253 Alg. 3
01-04-2001 Wijziging 20-03-2001 Stcrt. 2001, 63 FM2001-00317M 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 4
11-12-1998 Wijziging 07-12-1998 Stcrt. 1998, 235 727985/98/DVB 07-12-1998 Stcrt. 1998, 235 Twk. 5
01-07-1998 Nieuwe-regeling 25-06-1998 Stcrt. 1998, 119 703916/98/DVB 02-04-1998 Stb. 1998, 204 Inwtr. 6

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht) (Stb. 2010/203) in werking treedt.1)
  2. Abusievelijk is voor het eerste lid, onderdeel b, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
  3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
  4. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt.4)
  5. Artikel 2, eerste lid, onderdeel d werkt terug tot en met 1 juli 1998.5)
  6. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Koppelingswet in werking treedt.6)
Naar boven