Bijstandsbesluit adreslozen

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2003

Besluit van 24 juni 1998, houdende aanwijzing van gemeenten belast met de bijstandsverlening aan belanghebbenden zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Bijstandsbesluit adreslozen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 1998, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/AV/98/11802a;

Gelet op artikel 63, derde lid, van de Algemene bijstandswet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 mei 1998, no. W12.98.0198);

Gezien het nader rapport Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 1998, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/AV/98/9995A;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 2 De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de belanghebbende zich op het moment van zijn aanvraag bevindt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Bijstandsbesluit adreslozen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juni 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de dertigste juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina