Vaststellingsregeling gesloten periode IJsselmeervisserij (zomer 1998)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 28-06-1998 t/m 23-01-2004

Vaststellingsregeling gesloten periode IJsselmeervisserij (zomer 1998)

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer wordt voor het tijdvak van 1 juni 1998 tot 1 juni 1999 vastgesteld de periode van 29 juni tot en met 14 augustus 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 juni 1998.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen.

Terug naar begin van de pagina